Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Civilinės metrikacijos skyrius Print department employees information
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Tel.: (8 448) 731 12, (8 448) 731 68, 8 640 53636
El. paštas metrikacija@plunge.lt

________________________________ 

Skyriaus uždaviniai:

1. Užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - civilinės būklės aktų registravimas -  vykdymą;

2. Užtikrinti operatyvų ir teisingą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams - vykdymą;

3. Užtikrinti teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas - vykdymą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. Registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą, mirtį; užtikrina teisingą duomenų suvedimą į kompiuterines duomenų laikmenas;

2. Atlieka santuokų civilines apeigas;

3.  Papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės būklės akto įrašus;

4.  Įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir užsienio valstybėje sudarytas santuokas, užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimą, užsienio valstybėje nutrauktas santuokas, užsienio valstybėje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirtį;

5. Išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

6. Išduoda gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo įrašų išrašus;

7. Organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą, išduoda pakartotinius įrašų išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas;

8. Rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;

9. Rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo ir prarastų įrašų atkūrimo;

10. Registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

11. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia į juos atsakymus;

12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikia kasmetinę ataskaitą apie civilinės būklės aktų įrašų sudarymą;

13. Siunčia Registrų centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją;

14. Teikia Registrų centrui prie Vidaus reikalų ministerijos asmens civilinės būklės pakeitimo duomenis ir atsako už asmens duomenų išsaugojimą;

15. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja teismuose skyriaus veiklos klausimais;

16. Rengia ir teikia Telšių apskrities archyvui derinti  nuolatinio ir ilgo dokumentų saugojimo apyrašus;

17. Rengia ir teikia Telšių apskrities archyvui suderinti pažymą apie skyriaus metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą;

18. Ruošia archyvui skyriuje sudarytus archyvinius dokumentus;

19. Ruošia ir teikia Telšių apskrities archyvui naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą;

20. Metų pradžioje sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines knygas;

21. Lietuvos Respublikoje mirusio užsienio valstybės piliečio asmens dokumentą kartu su patvirtinta mirties įrašo kopija siunčia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;

22. Higienos institutui išsiunčia medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus;

23. Užtikrina tinkamą Gyventojų registro tvarkymą;

24. Užtikrina valstybės rinkliavos mokesčio, piliečiams registruojant civilinės būklės aktą ar išduodant dokumentą, surinkimą;

25. Siekdamas užtikrinti efektyvų ir skubų piliečių prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, bendradarbiauja su Teisingumo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų ministerijomis, Konsuliniu departamentu, Registrų centru ir kitomis valstybės įstaigomis;

26. Informuoja atitinkamos vyskupijos (ordinariato) kuriją apie kanoninėje vyskupijos jurisdikcijoje sudarytų santuokų, apie kurias teisės aktų nustatyta tvarka pranešė Katalikų bažnyčios įgalioti (įpareigoti) asmenys, įtraukimą į valstybinę apskaitą;

27. Rengia ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymų  projektus vykdomų funkcijų klausimais;

28. Rengia ir teikia skyriaus metinę ataskaitą Administracijos direktoriui;       

29. Rengia ir teikia informaciją apie skyriaus veiklą Plungės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainei.

     Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys 

Virginija Jonauskienė

 

Užtikrina teisingą ir teisėtą valstybinių (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijų:  civilinės būklės aktų registravimas; Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams; pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas -  vykdymą.

Planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą įgyvendinant valstybinę ir savivaldybės politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ministerijų,  Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

Priima asmenų prašymus santuokai sudaryti, santuokai,  sudarytai užsienyje, įrašyti į apskaitą, bažnyčios nustatyta tvarka sudarytai santuokai įtraukti į apskaitą, registruoja asmenų santuokų sudarymą, užtikrina santuokų, kai to pageidauja besituokiantieji, įregistravimo apeigų iškilmingumą. Atlieka santuokų civilines apeigas.

Išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Atstovauja Savivaldybei civilinėse bylose pareigybių priskirtų funkcijų klausimais visų lygių teismuose.

Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka viešuosius pirkimus.

Rengia ir teikia informaciją apie skyriaus veiklą Plungės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainei.

Janina Narbutienė

 

Registruoja santuokos nutraukimą, įtraukia į apskaitą užsienyje nutrauktą santuoką.

Priima asmenų prašymus dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo.

Parengia dokumentus ir teikia išvadas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose.

Ruošia dokumentus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, anuliavimo, atkūrimo ir pateikia išvadas.

Ona Naujokienė

 

Registruoja gimimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą ir mirtį. Organizuoja pirminių civilinės būklės aktų įrašų, įrašytų skyriuje, ir kitų dokumentų registravimo knygų saugojimą, išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas.

Ruošia archyvui skyriuje sudarytus archyvinius dokumentus ir atsako už jų tvarkymą.

Registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją.

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėja Virginija Jonauskienė Rodyti 112 8 640 53636
(8 448) 731 12
Vyresn. specialistė Janina Narbutienė Rodyti 113 (8 448) 731 68
Specialistė Ona Naujokienė Rodyti 113 (8 448) 731 68
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS