Municipality budget office. Vytauto st. 12, LT-90123, Plungė
Phone: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. E-mail: savivaldybe@plunge.lt
Data is collected and stored in the Register of Leagal Entities. Budget office code 188714469
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Lietuviškai
 
 
 Pradžia
Important information
 
Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
October
    2022     
 
 
Employees information
Viešųjų pirkimų skyrius Print department employees information

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Faks. (8 448) 71972
El. paštas  pirkimai@plunge.lt

______________________________

Pagrindinis skyriaus uždavinys - tinkamai organizuoti Plungės rajono savivaldybės atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo numatytus atvejus.


Tarnyba atlieka šias funkcijas:

1. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus ir raštus;

2. priima ir registruoja Savivaldybės administracijos padalinių parengtas ir Administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;

3. kaupia Administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir iki einamųjų metų sausio 15 dienos sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes;

4. tvarko viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

5. parenka ir Viešojo pirkimo komisijai (toliau - Komisija) pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;

6. konsultuoja Administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus Komisijai, ir asmenis, atliekančius viešuosius pirkimus savo įmonėse;

7. teikia Komisijai nustatyta tvarka suderintus pirkimo dokumentus;

8. nustato pasiūlymų pateikimo terminus ir laiką Komisijai patvirtinus pirkimo dokumentus;

9. analizuoja gautus pasiūlymus ir teikia analizės išvadas Komisijai;

10. rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus (apie viešuosius pirkimus, sudarytas sutartis), kurie skelbiami „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai";

11. tiekėjų (rangovų) prašymu paaiškina pirkimo dokumentus ir išsiunčia juos visiems tiekėjams (rangovams), kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai;

12. rengia susitikimus su tiekėjais (rangovais);

13. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą;

14. teikia dokumentus Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiams, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, susijusius su tarnybos funkcijomis;

15. rengia ir teikia informaciją kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijai;

16. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus taikant įprastą komercinę praktiką pirkimus ir metams pasibaigus per 30 dienų pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;

 17. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai (išskyrus pirkimus, atliktus taikant įprastą komercinę praktiką);

18. rengia tarnybos veiklos planus ir ataskaitas;

19. organizuoja ir tvarko tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą.

20. oficialią informaciją apie vykdomus pirkimus skelbia Savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

 

Position Name, surname Aprašymas Cabinet number Phones
Vedėja Jūratė Garčinskaitė Rodyti 205 (8 448) 731 47
Vyriausioji specialistė Vaida Burčikienė Rodyti 322 (8 448) 731 62
Vyriausioji specialistė Daiva Jonauskienė Rodyti 209 (8 448) 731 47
Vyriausioji specialistė Giedrė Kungytė Rodyti 209 (8 448) 731 47
Atgal Print employees information from all departmentPrint employees information from all department
 
© Plunges rajono savivaldybe. All rights reserved. Vytauto st. 12, LT-90123 Plungė. Write to us - savivaldybe@plunge.lt
Solution:IDAMAS