PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • 2008-2010 metų strateginis veiklos planas

   

         Savivaldybės veiklos strateginis planas – dokumentas, parengtas vadovaujantis strateginio planavimo metodika, patvirtinta LRV 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Strateginiame  veiklos plane, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama Plungės rajono savivaldybės misija, tikslai ir programos.

         Plungės rajono savivaldybės veiklos 2008-2010 m. strateginio plano  ir juo pagrįsto savivaldybės biudžeto parengimo tikslas -  orientuoti visos savivaldybės darbą taip, kad būtų įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T1-40 patvirtinti ilgalaikiai plėtros prioritetai: gamybinis sektorius ir paslaugos, žmogiškųjų išteklių plėtra, socialinė – ekonominė infrastruktūra.

         Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jovita Šumskienė, apibendrindama asignavimų valdytojų pateiktus planus, parengė šį strateginį veiklos planą, kurio pagrindu parengtas 2008 m. biudžetas.

         2008 -2010 m. strateginiame veiklos plane numatyti keturi, suderinti su ilgalaikiais prioritetais, veiklos tikslai, planuojami įvykdyti per artimiausius trejus metus. Šiems tikslams įgyvendinti suformuota 15 programų.

         Pirmas tikslas - ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 6 programos:
         01 programa: Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa;
         04 programa: Socialinės paramos ir paslaugų įgyvendinimo programa;
         08 programa: Kultūros plėtros programa;
         09 programa: Sporto plėtros programa (buvusi „Suaugusiųjų sporto plėtros“ programa);
         12 programa: Sveikatos apsaugos paslaugų ir kokybės gerinimo programa;
         14 programa: Viešųjų darbų programa.

         Antras tikslas - skatinti rajono socialinę - ekonominę plėtrą, formuoti turizmui ir verslui patrauklaus Plungės krašto įvaizdį.
         Užtikrinti racionalų savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, pramonės ir verslų plėtrą.
  Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 2 programos:
         02 programa: Ekonominės ir projektinės veiklos programa (buvusi „Turizmo ir ekonominės plėtros“ programa); 
         10 programa: Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa.

         Trečias tikslas - didinti Plungės rajono patrauklumą. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos 6 programos:
         03 programa: Teritorijų planavimo programa;
         05 programa: Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programa;
         06 programa: Savivaldybės aplinkos apsaugos programa (buvusi „Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji“ programa);
         07 programa: Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo programa;
         13 programa: Paskolų ir kitų grąžintinų lėšų valdymo programa;
         15 programa: Specialioji programa – lėšų už paslaugas surinkimas ir panaudojimas.

         Ketvirtas tikslas - gerinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo nekilnojamojo turto valdymo kokybę bei užtikrinti lėšų, gautų disponuojant materialiuoju turtu bei lėšų skirtų nuosavybės teisių atkūrimo procesui vykdyti, racionalų panaudojimą. Šiam tikslui įgyvendinti numatoma 1 programa:
         11 programa: Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa.

  Plungės rajono savivaldybės 2008-2010 m. strateginio veiklos plano projekto rengimo formos ir sutartiniai žymėjimai

         Savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas – tai  Savivaldybės administracijos ir savivaldybės biudžetinių įstaigų „darbo įrankis“, kuriame pateikiami ne tik programų parengimo argumentai, programų tikslai ir uždaviniai, bet ir pateikiama atitinkamos programos tikslų, uždavinių, priemonių ir priemonių išlaidų detali suvestinė bei atitinkamos priemonės vykdytojai. Strateginio veiklos plano sudėtinės dalys pateikiamos atskiros formose.

         Programų forma vieninga – pirmiausia pateikiami įvadiniai duomenys: nurodomi biudžetiniai metai, asignavimų valdytojai, programos pavadinimas, programos parengimo argumentai, su programa susijęs ilgalaikis prioritetas pagal Plungės rajono plėtros strateginį planą; savivaldybės strateginis veiklos tikslas. Antroje programos dalyje pateikiamas programos aprašymas, t.y. pateikiami programos tikslai su aprašymu; numatomas programos rezultatas; galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai; su programa susiję įstatymai ir kiti norminiai dokumentai bei veiksmai, numatyti Plungės rajono plėtros strateginiame plane. Prie kiekvienos programos pridedamos lentelės „Programos bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai” ir „Programos tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė“.

         Lentelėje „Programos bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ pateikiama informacija, kiek  programa buvo finansuota 2007 m., paraiška finansavimui 2008 m., 2009 m. ir 2010 m. Be to, lėšų poreikis išskirstomas pagal finansavimo šaltinius, t.y. nurodoma paraiška finansavimui iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto, iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, specialiųjų programų lėšų ir Privatizavimo fondo bei kitų šaltinių (ES sąjungos lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų šaltinių).

         Lentelėje „Programos tikslų, uždavinių, uždavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinė“ detalizuojamas kiekvieno tikslo įgyvendinimas, t.y. suformuojamas vienas ar keli uždaviniai, nukreipti į atitinkamos programos tikslo įgyvendinimą. Kiekvienas uždavinys detalizuojamas pagal konkrečias priemones, nurodant asignavimų valdytoją (pateikiamas kodas), funkcinės klasifikacijos kodą (pagal valstybės funkcijas), kiekvienai priemonei planuojamą finansavimo poreikį pagal atskirą finansavimo šaltinį (grafa „2008 m. išlaidų projektas“) bei siūlomą tvirtinti tarybai lėšų poreikį priemonei įgyvendinti (grafa „2008 m. faktiškai skirtas finansavimas“).

           
  Plungės rajono savivaldybės 2008 – 2010 m. strateginio veiklos plano projekto programų lėšų poreikis (2008 m.) ir finansavimo šaltiniai

         Programas finansuoti numatyta iš įvairių finansavimo šaltinių – savivaldybės biudžeto (tame tarpe valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų programos, savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, specialiųjų programų lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas ir patalpų nuomą)), savivaldybės privatizavimo fondo, Europos Sąjungos fondų ir veiksmų programų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų lėšų.

         Planuojami maksimalūs asignavimai programoms vykdyti 2008 m. (iš visų finansavimo šaltinių) – 196448,7 tūkst.lt.

         Šie dydžiai siūlomi atsižvelgiant  į  Plungės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-13-297 „ Dėl maksimalių asignavimų prognozuojamo plano Plungės rajono savivaldybės 2008-2010 metų strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti 2008 metais patvirtinimo“ patvirtinus maksimalius asignavimus programoms.

         Pridedama:

  Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimas „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2008-2010 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

  Plungės rajono savivaldybės 2008-2010 metų strateginis veiklos planas.


  Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 16:37:48

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt