PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Komisijos ryšiams su užsieniu darbo reglamentas

                PATVIRTINTA
          Plungės rajono savivaldybės
          tarybos 2007 m. gegužės 17 d.
          sprendimu Nr.T1-6-104

  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS RYŠIAMS SU UŽSIENIU DARBO REGLAMENTAS
        
  I.BENDROJI DALIS

          1. Plungės rajono savivaldybės komisijos ryšiams su užsieniu (toliau- Komisija) darbo reglamentas (toliau-Reglamentas) nustato Komisijos tikslus, jos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką.
          2. Komisija sudaroma iš 9 narių Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
          3. Komisijos pirmininką tvirtina Savivaldybės taryba mero teikimu.
          4. Komisijos pirmininko pavaduotoją Komisijos nariai renka pirmame komisijos posėdyje.
          5. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.

  II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

          6. Pirmajame posėdyje Komisija renka Komisijos pirmininko pavaduotoją. Komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūras siūlo komisijos nariai. Komisijos pirmininko pavaduotojas išrenkamas paprasta balsų dauguma.
          7. Komisijos posėdžiai yra vieši ir rengiami kartą per ketvirtį arba būtinai šių nuostatų 12 punkte išdėstytiems klausimams nagrinėti. Komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pavaduotojas.
          8. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė jos narių.
          9. Komisijos posėdžiams pirmininkauja jos pirmininkas, o jo nesant – pavaduotojas.
          10. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
          11. Komisiją techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas specialistas, kuris:
          11.1.priima pateiktus dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Komisijos darbui;
          11.2. organizuoja Komisijos posėdžius;
          12.3. rašo Komisijos posėdžio protokolus. Posėdžių protokolai yra saugomi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
          11.4. tvarko kitą Komisijos dokumentaciją.

  III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

          12. Komisija pagal savo kompetenciją:
          12.1. nagrinėja gautus pasiūlymus dėl Plungės rajono savivaldybės partnerystės ryšių užmezgimo su užsienio šalių savivaldybėmis, teikia siūlymus nustatant bendradarbiavimo prioritetus
          12.2. svarsto sutarčių su užsienio šalių savivaldybėmis projektus ir teikia dėl jų pasiūlymus;
          12.3. kontroliuoja, kaip vykdomos sutartys, pasirašytos su užsienio šalių savivaldybėmis;
          12.4. rūpinasi ir padeda savivaldybės įmonėms, institucijoms, visuomeninėms bei privačioms organizacijoms plėtoti partnerystės ryšius su užsienio šalių savivaldybių, su kuriomis pasirašytos partnerystės sutartys, atitinkamomis organizacijomis;
          12.5. svarsto Savivaldybės vardu rengiamų kvietimų projektus dėl užsienio šalių delegacijų priėmimo bei teikia pasiūlymus dėl delegacijų užėmimo programų;
          12.6. inicijuoja dokumentų projektų rengimą Savivaldybės tarybai Komisijos veiklos sričių klausimais.
          13. Komisija turi teisę:
          13.1. gauti informaciją apie Savivaldybės vardu gaunamus bei siunčiamus pasiūlymus užsienio šalių savivaldybėms;
          13.2. gauti informaciją apie planuojamus užsienio šalių svečių apsilankymus Savivaldybėje.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

          14. Komisija yra atskaitinga Savivaldybės tarybai, vieną kartą per metus jai atsiskaito už savo veiklą.
          15. Komisijos darbo reglamentą tvirtina bei keičia Savivaldybės taryba.

  ----------------------------------------------------


  Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 09:24:52

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt