Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Rugsėjis
    2022     
 
 

 

VIII-ojo šaukimo Plungės rajono savivaldybės taryba. Komitetai

 Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetas 

1  Algirdas Pečiulis Komiteto pirmininkas
2 Liudas Skierus Komiteto pirmininko pavaduotojas
3  Aidas Kėsas Narys
4  Artūras Urniežius Narys
5  Adomas Zamulskis Narys

Komiteto veiklos sritys yra šios:

 • biudžetas ir finansai;
 • investicijos;
 • nekilnojamojo turto grąžinimas;
 • mokesčiai ir rinkliavos, paslaugų įkainiai;
 • Savivaldybės nuosavybė.

Komiteto kompetencija ir teisės:

 • savo iniciatyva ar Tarybos pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti Tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti  rajono Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą, prireikus  teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto tikslinimo;
 • nagrinėti piliečių ir organizacijų pasiūlymus ir skundus;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos komitetais ir komisijomis, priimti bendras išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • įgalioti komiteto narius rengti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto veiklos sričių klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais;
 • siūlyti Tarybai teikti svarstyti visuomenei tam tikrus sprendimų projektus ir klausimus;
 • išklausyti Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių atstovus;
 • reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų dokumentų, reikalingų klausimui nagrinėti;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos, sprendimai, mero potvarkiai komiteto veiklos sričių klausimais, ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, valstybinių institucijų ir organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžių darbotvarkę;
 • inicijuoti dokumentų rengimą, juos rengti, teikti išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl biudžeto lėšų panaudojimo, biudžeto sudarymo ir vykdymo, investicijų, nekilnojamojo turto grąžinimo, savivaldybės nuosavybės;
 • kontroliuoti su komiteto veiklos sritimis susijusių įstatymų ir norminių aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
 • teikti Tarybai išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektų arba jų pakeitimo;
 • svarstyti klausimus dėl Savivaldybės administracijos etatų ir darbo užmokesčio fondo ir teikti pasiūlymus;
 • svarstyti specialiųjų lėšų panaudojimo klausimus ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 • analizuoti, vertinti Savivaldybės administracijos padalinių – asignavimų valdytojų, savivaldybės įmonių veiklą ir teikti pasiūlymus;
 • organizuoti konferencijas ir seminarus ar inicijuoti jų rengimą.

2016 m. darbo planas

2017 m. darbo planas

2018 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

 Kaimo reikalų komitetas

1 Rūta Endrijauskienė Komiteto pirmininkė
2 Vaidotas Skierus Komiteto pirmininko pavaduotojas
3 Mindaugas Jurčius Narys
4 Julius Nekrašas Narys

Komiteto veiklos sritys yra Kaimo plėtra:

 • biudžetas ir finansai;
 • žemės ūkis;
 • švietimas, kultūra, sportas, sveikatos apsauga kaime;
 • kaimo seniūnijų veikla;
 • kaimo infrastruktūra ir gamtosauga.

Komiteto kompetencija ir teisės:

 • savo iniciatyva ar Tarybos pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti Tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti  rajono Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą; prireikus  teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto tikslinimo;
 • nagrinėti piliečių ir organizacijų pasiūlymus ir skundus;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos komitetais ar komisijomis, priimti bendras išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • įgalioti komiteto atstovus rengti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto veiklos sričių klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais;
 • siūlyti Tarybai teikti svarstyti visuomenei tam tikrus sprendimų projektus ir klausimus;
 • išklausyti Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių atstovus;
 • reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų dokumentų, reikalingų klausimui nagrinėti;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos, sprendimai, mero potvarkiai komiteto veiklos sričių klausimais, ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, valstybinių institucijų ir organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžių darbotvarkę;
 • inicijuoti dokumentų rengimą, juos rengti, teikti išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl biudžeto lėšų panaudojimo, biudžeto sudarymo ir vykdymo, investicijų, nekilnojamojo turto grąžinimo, savivaldybės nuosavybės;
 • kontroliuoti su komiteto veiklos sritimis susijusių įstatymų ir norminių aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
 • teikti Tarybai išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektų arba jų pakeitimo;
 • svarstyti klausimus dėl Savivaldybės administracijos etatų ir darbo užmokesčio fondo ir teikti pasiūlymus;
 • svarstyti specialiųjų lėšų panaudojimo klausimus ir teikti pasiūlymus;
 • analizuoti, vertinti Savivaldybės administracijos padalinių – asignavimų valdytojų, savivaldybės įmonių veiklą ir teikti pasiūlymus;
 • organizuoti konferencijas ir seminarus ar inicijuoti jų rengimą.

 2016 m. darbo planas

2017 m. darbo planas

2018 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

  Kontrolės komitetas

 1  Asta Beierle Eigirdienė Komiteto pirmininkė
 2  Tomas Raudys Komiteto pirmininko pavaduotojas
 3  Robertas Endrikas Narys
 4  Daina Martišienė Narė
 5  Marė Valaitienė Narė

Bendroji komiteto kompetencija ir teisės:

 • savo iniciatyva arba Tarybos pavedimu rengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektus komiteto specialiosios kompetencijos klausimais;
 • svarstyti Tarybai pateiktus sprendimų projektus, susijusius su komiteto veikla, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos sudarytais  komitetais ir komisijomis, teikti bendras išvadas ir pasiūlymus;
 • įgalioti komiteto atstovus daryti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto specialiosios kompetencijos klausimais ir papildomus pranešimus  visais svarstomais klausimais;
 • siūlyti Tarybai teikti visuomenei svarstyti sprendimų projektus ir klausimus;
 • išklausyti Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės padalinių,  savivaldybės įstaigų ir įmonių atstovus;
 • reikalauti iš Savivaldybės  administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų ataskaitų ar kitokių dokumentų, reikalingų komiteto specialiosios kompetencijos klausimui nagrinėti;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus komiteto specialiosios kompetencijos klausimais visoms savivaldybės įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • siūlyti administracijos direktoriui sudaryti ekspertų grupes;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžių darbotvarkę.

Komiteto specialioji kompetencija:

 • inicijuoti dokumentų rengimą, juos rengti, teikti išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos;
 • kontroliuoti su komiteto veiklos sritimis susijusių įstatymų ir norminių aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
 • siūlyti Tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
 • teikti Tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos rezultatų;
 • svarstyti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiksmų plano projektą ir teikti pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo. Apsvarstytą plano projektą su pastabomis ar pasiūlymais iki einamųjų metų sausio 15 d. grąžina Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti ir teikia jį Tarybai pritarti;
 • svarstyti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos parengtą ataskaitą dėl Savivaldybės kontrolieriaus  tarnybos veiksmų plano įvykdymo, jos pagrindu rengti ir teikti Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) veiklos;
 • siūlyti Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų panaudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikti savo išvadas dėl audito rezultatų;
 • periodiškai (kartą per ketvirtį) svarstyti, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiksmų planas, Savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklausyti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolieriaus atliktų patikrinimų metu nustatytų trūkumų ar pažeidimų pašalinimo, prireikus kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl Savivaldybės kontrolieriaus reikalavimų įvykdymo;
 • prašyti administracijos direktorių pateikti Vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas;
 • organizuoti pasitarimus specialiosios  kompetencijos klausimais.
       

 2018 m. veiklos programa

2019 m. veiklos programa

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

1  Juozas Šlepetis Komiteto pirmininkas
2  Raimondas Doviltis Komiteto pirmininko pavaduotojas
3  Kęstutis Buivydas Narys
4  Irena Taučienė Narė
5  Marė Valaitienė Narė

Komiteto veiklos sritys yra šios:

 • sveikatos priežiūra;
 • sveikatos įstaigų išdėstymas, plėtra, restruktūrizavimas;
 • sanitarija ir higiena;
 • gyventojų socialiniai reikalai;
 • gyventojų užimtumas;
 • neįgaliųjų žmonių reikalai;
 • globa, rūpyba, šalpa;
 • labdara.

Komiteto kompetencija:

 • savo iniciatyva ar Tarybos pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti ir teikti išvadas dėl Savivaldybės administracijos struktūros, kompetencijos, etatų ir darbo užmokesčio fondo;
 • svarstyti Tarybos sprendimų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • svarstyti Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • nagrinėti gyventojų, visuomeninių ir kitų visuomenės interesus atstovaujančių organizacijų pasiūlymus bei skundus ir informuoti juos apie nagrinėjimo rezultatus; atsižvelgiant į gyventojų ir organizacijų pasiūlymus, pageidavimus, rekomenduoti Savivaldybės administracijai rengti Tarybos sprendimų projektus;
 • analizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų globos ir rūpybos įstaigų veiklą ir teikti pasiūlymus dėl jų veiklos;
 • svarstyti ir vertinti Socialinės paramos skyriaus veiklos metų planą, jo įvykdymą pusmečiais;
 • svarstyti pasiūlymus ir teikti išvadas dėl naujų socialinių paslaugų teikimo;
 • nagrinėti gyventojų bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti ir teikti išvadas dėl kompensacijų skyrimo socialiai remtiniems asmenims;
 • svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl Socialinės paramos skyriaus ir jo reguliavimo sričiai priskirtų globos ir rūpybos įstaigų organizacinės struktūros;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos sudarytais komitetais ar komisijomis, priimti bendrus sprendimus, išvadas;
 • įgalioti komiteto narį daryti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto veiklos sričių klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais;
 • teikti Tarybai išvadas bei pasiūlymus dėl su komiteto veiklos sritimis susijusių Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, taip pat Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymo Savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoti pasitarimus komiteto veiklos sričių klausimais ar inicijuoti jų rengimą;
 • kviesti į posėdžius kitus Tarybos narius, Savivaldybės administracijos darbuotojus, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių pareigūnų ataskaitinių duomenų ir kitokios medžiagos, reikalingos klausimams nagrinėti, taip pat išklausyti jų ataskaitas, atsakymus į paklausimus;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos  sprendimai ir mero potvarkiai komiteto veiklos sričių klausimais,  ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • sudaryti ekspertų grupes;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžio darbotvarkę;
 • naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.     

2016 m. darbo planas

2017 m. darbo planas

2018 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

1  Audrius Misiūnas Komiteto pirmininkas
2  Judita Stankutė Komiteto pirmininko pavaduotoja
3  Gintarė Drackienė Narė
4  Daina Martišienė Narė
5  Jolanta Skurdauskienė Narė

Komitetas:

 • nagrinėja ir numato pagrindines Plungės rajono švietimo, kultūros, kūno kultūros, sporto ir turizmo vystymo kryptis;
 • svarsto siūlomas kandidatūras į švietimo, kultūros, sporto įstaigų vadovus;
 • palaikydamas ryšį su Kultūros vertybių (paveldo) apsaugos, Aplinkos apsaugos inspekcijomis, kontroliuoja istorijos, kultūros paminklų apsaugą, jų restauravimą, eksploatavimo sąlygas, numato naujų kultūros paminklų kūrimą, koordinuoja kraštotyros darbo kryptis.

2016 m. darbo planas

2017 m. darbo planas

2018 m. darbo planas

2019 m. darbo planas

Vietos ūkio ir ekologijos komitetas

1  Tomas Raudys Komiteto pirmininkas
2  Robertas Endrikas Komiteto pirmininko pavaduotojas
3  Asta Beierle Eigirdienė Narė
4 Ričardas Jocys Narys
5  Romas Remėza Narys

Komiteto veiklos sritys yra šios:

 • komunalinis ūkis;
 • namų ūkis;
 • transportas;
 • eismo organizavimas;
 • energetika;
 • statyba;
 • komunikacijos;
 • bendrasis planas;
 • strateginis planavimas ir plėtra;
 • ekologija;
 • teisėsauga ir teisėtvarka.

Komiteto kompetencija:

 • savo iniciatyva ar Tarybos pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus komiteto veiklos sričių klausimais;
 • svarstyti Tarybos sprendimų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus ir išvadas;
 • svarstyti Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • nagrinėti piliečių ir visuomeninių ir visuomenės interesams atstovaujančių organizacijų pasiūlymus ir skundus;
 • svarstyti klausimus kartu su kitais Tarybos sudarytais komitetais ir komisijomis, priimti bendras išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • įgalioti komiteto narius daryti pranešimus Tarybos posėdžiuose komiteto veiklos sričių klausimais ir papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais;
 • siūlyti Tarybai teikti svarstyti visuomenei aktualius su komiteto veiklos sritimis susijusius sprendimų projektus ir klausimus;
 • kviesti į komiteto posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių atstovus, valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovus, specialistus ir kitus asmenis;
 • reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių, įstaigų pareigūnų  ataskaitinių duomenų ar kitos medžiagos, reikalingos klausimams nagrinėti, taip pat išklausyti jų ataskaitas, atsakymus į paklausimus;
 • tikrinti, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai komiteto veiklos sričių klausimais, ar atsižvelgiama į komiteto išvadas ir pasiūlymus;
 • teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, pareigūnams;
 • sudaryti ekspertų grupes;
 • siūlyti Tarybai keisti ir papildyti Tarybos posėdžio darbotvarkę;
 • inicijuoti dokumentų rengimą, juos rengti, teikti išvadas ir pasiūlymus Tarybai komiteto veiklos sričių klausimais;
 • kontroliuoti su komiteto veiklos sritimis susijusių įstatymų ir norminių teisės aktų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
 • teikti Tarybai išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų projektų arba jų pakeitimo;
 • svarstyti klausimus dėl Savivaldybės administracijos etatų ir darbo užmokesčio fondo ir teikti išvadas;
 • analizuoti, vertinti Savivaldybės administracijos padalinių – asignavimų valdytojų, savivaldybės įmonių veiklą ir teikti pasiūlymus;
 • svarstyti specialiųjų lėšų panaudojimo klausimus ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 • organizuoti pasitarimus komiteto veiklos sričių klausimais ar inicijuoti jų rengimą.

 2016 m. darbo planas

2017 m. darbo planas

2018 m. darbo planas

2019 m. darbo planas


Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-25 15:52:07
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS