Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Gruodis
    2022     
 
 

 

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa


                          PATVIRTINTA
                                                                                  Plungės rajono savivaldybės 
                                                                      tarybos  2008 m. lapkričio 27 d.
                                                                         sprendimu Nr. T1-215

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2009-2011 METAMS
     
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

       Plungės rajono savivaldybės 2009-2011 m. korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) yra Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T1-10-261, tęsinys. Ši programa parengta atsižvelgiant į 2007-2008 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo metu paaiškėjusius trūkumus, ekonominės ir socialinės situacijos pakitimus.
       Programos siekis - įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones įvairiose Savivaldybės veiklos srityse, vienyti visų institucijų pastangas, plėtojant antikorupcinę veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su korupcijos prevencija, paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai.
       Šios programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat ir viešosioms įstaigoms, Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurių bent vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga.  

2007 – 2008 METŲ SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

       2006 lapkričio 9 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-10-261 patvirtinta Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2007-2008 metams.
       Įgyvendinant korupcijos prevencijos priemonių planą, 2007 m. liepos 19 d. priimtas tarybos sprendimas Nr. T1-9-176 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“. Ši nuostata perkelta į tarybos veiklos reglamentą, kuriame pažymėta, kad rengėjas, rengdamas savivaldybės teisės aktų projektus, turi vadovautis šiomis taisyklėmis. 2007 m. gegužės mėnesį Savivaldybės administracija kreipėsi į tarybą dėl administracijos veiklos pagal „vieno langelio“ principą. Taryba 2007 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą Nr. T1-10-203 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. Šiuo sprendimu taryba įsteigė administracijos Bendrąjį skyrių. Tuo pačiu sprendimu įsteigta ir Viešųjų pirkimų tarnyba (dabar-skyrius).
       Vykdant korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą, Administracijos direktorius išleido įsakymus:
       - 2007 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. D-392 „Dėl Plungės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų viešinimo taisyklių patvirtinimo“;
       - 2007 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D-643 „Dėl savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų paslaugų atmintinių“, kuriuo įpareigojo administracijos skyrių ir padalinių vedėjus, bei į padalinius neįeinančius specialistus parengti atmintines pagal atliekamas funkcijas ir kompetenciją ir jas patalpinti  savivaldybės interneto svetainėje;
       - 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D-645 „Dėl piešinių konkurso „Mes prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo“. Piešinių konkurse dalyvavo 9 rajono mokyklos, kurios pristatė 78 piešinius . 19 iš jų buvo atrinkti geriausiais ir jų autoriai-mokiniai apdovanoti atminimo dovanėlėmis bei administracijos direktoriaus padėkos raštais Pasaulinės antikorupcijos dienos paminėjimo išvakarėse;
       - 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D-664 „Dėl darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymui sudarymo“. Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal pasirinktus kriterijus išanalizavo Vietos ūkio ir kapitalinės statybos skyriaus (dabar-vietos ūkio skyrius) bei Švietimo ir kultūros skyriaus (dabar-švietimo, kultūros ir sporto skyrius) veiklos srityse ir medžiagą išsiuntė Specialiųjų tyrimų tarnybai korupcijos rizikos analizei atlikti. 2007 m. lapkričio mėnesį STT priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Savivaldybėje;
       - 2007 m. birželio mėnesį Švietimo įstaigų  bei administracijos darbuotojams organizuotas susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos  korupcijos prevencijos skyriaus viršininku Leonu Barišausku.
      - 2007 m. spalio 29 d. Plungės suaugusiųjų švietimo centre organizuotas seminaras „Antikorupcinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“. Seminare dalyvavo 24 bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.
       - Nuo 2007 m. pradžios pradėti skelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje viešieji pirkimai, konkurso vokų atplėšimo data ir laimėtojai.
       - Nuo 2007 m. gegužės mėnesio įgarsinami ir įrašinėjami Tarybos posėdžiai.
       - 2008 m. vasario 28 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-37 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“.
       - Savivaldybės administracijos lengvųjų automobilių sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.
       - 2008 m. vasario 28 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-45 „Dėl Plungės rajono savivaldybės skolinimosi tvarkos patvirtinimo“.
       - 2008 m. balandžio 22 d. Savivaldybės tarybos nariams ir administracijos struktūrinių padalinių vadovams organizuotas seminaras „Savivaldybės tarybos narių ir darbuotojų korupcijos prevencija. Seminaro dalyviams išdalinta informacinė medžiaga ir pažymėjimai.
       - 2008 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D-501 „Dėl informacijos priėmimo iš piliečių ir kitų asmenų korupcijos prevencijos klausimais Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
       -  2008 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D-515 „Dėl įpareigojimų vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Plungės rajono savivaldybės administracijoje“. Šiuo įsakymu Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjui pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje;
       - 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D-528 „Dėl asmenų, dirbančių Plungės rajono savivaldybėje, elgesio taisyklių patvirtinimo“.
       Surinkta medžiaga ir perduota Plungės apylinkės prokuratūrai dėl galimai nusikalstamos veikos Jaunimo mokyklos direktoriaus Arūno Mauliaus atžvilgiu.
        Surinkta medžiaga ir perduota Plungės rajono apylinkės prokuratūrai dėl galimos nusikalstamos veikos Žemaičių Kalvarijos darželio buhalterės Ritos Bertašienės atžvilgiu.
       Savivaldybės interneto svetainės veiklos sričių skyriuje  talpinama informacija (sprendimai, ataskaitos kt. duomenys) apie korupcijos prevenciją. 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

      Tikslai:
      - užtikrinti Plungės rajono savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis bei procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Savivaldybės administracijoje bei Plungės rajono savivaldybės įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse.
      Uždaviniai:
      - nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas sritis Savivaldybėje, korupcijos atsiradimo ir plitimo priežastis (korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas);
      - sukurti ilgalaikes priemones kovai su korupcija; 
      - tobulinti personalo valdymo praktiką;
      - stiprinti vidaus audito veiklą;
      - užtikrinti tinkamą antikorupcinių priemonių plano įgyvendinimo administravimą;
      - užtikrinti, kad strateginių sprendimų (ypač rengiamų kolegialiai) autoriai būtų žinomi visuomenei;
      - užtikrinti finansavimo ir lėšų panaudojimo skaidrumą ir kontrolę;
      - plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę ir žiniasklaidą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis;
      - įdiegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose;
      - didinti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje;
      -  nuolat informuoti visuomenę Savivaldybės interneto svetainėje bei žiniasklaidoje apie Savivaldybės institucijų priimamus sprendimus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      Programoje ir priemonių plane nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės meras, o įgyvendina Savivaldybės administracija ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovai.
      Plungės rajono savivaldybės administracijos padaliniai, atsakantys už atitinkamos priemonės įgyvendinimą, kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 1 dienos privalo atsiskaityti merui, Administracijos direktoriui ir Antikorupcijos komisijai. Ataskaitoje turi būti nurodyta, kas įvykdyta, ir priežastys, trukdančios įgyvendinti numatytas priemones.
      Antikorupcijos komisija, išnagrinėjusi administracijos padalinių ataskaitas, tyrimų rezultatus, kitą informaciją, teikia siūlymus  dėl šios programos tobulinimo.
      Specialistas, koordinuojantis korupcijos prevenciją Savivaldybėje, gali dalyvauti visuose Plungės rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose stebėtojo ar patarėjo teisėmis korupcijos prevencijos klausimais.
      Vadovaujantis šia programa, antikorupcinių priemonių planus rengia Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos.
      Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, audituodama Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, o centralizuota vidaus audito tarnyba, vertindama Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įstaigų ir jos kontroliuojamų įmonių veiklą, privalo vertinti ją ir antikorupciniu požiūriu bei teikti siūlymus merui, Administracijos direktoriui dėl priemonių plano tobulinimo.
      _________________________________________________________________


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-11 12:54:33
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS