PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa


                            PATVIRTINTA
                                                                                    Plungės rajono savivaldybės 
                                                                        tarybos  2008 m. lapkričio 27 d.
                                                                           sprendimu Nr. T1-215

  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2009-2011 METAMS
       
  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

         Plungės rajono savivaldybės 2009-2011 m. korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) yra Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T1-10-261, tęsinys. Ši programa parengta atsižvelgiant į 2007-2008 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo metu paaiškėjusius trūkumus, ekonominės ir socialinės situacijos pakitimus.
         Programos siekis - įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones įvairiose Savivaldybės veiklos srityse, vienyti visų institucijų pastangas, plėtojant antikorupcinę veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su korupcijos prevencija, paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai.
         Šios programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat ir viešosioms įstaigoms, Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurių bent vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga.  

  2007 – 2008 METŲ SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

         2006 lapkričio 9 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-10-261 patvirtinta Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2007-2008 metams.
         Įgyvendinant korupcijos prevencijos priemonių planą, 2007 m. liepos 19 d. priimtas tarybos sprendimas Nr. T1-9-176 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“. Ši nuostata perkelta į tarybos veiklos reglamentą, kuriame pažymėta, kad rengėjas, rengdamas savivaldybės teisės aktų projektus, turi vadovautis šiomis taisyklėmis. 2007 m. gegužės mėnesį Savivaldybės administracija kreipėsi į tarybą dėl administracijos veiklos pagal „vieno langelio“ principą. Taryba 2007 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą Nr. T1-10-203 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. Šiuo sprendimu taryba įsteigė administracijos Bendrąjį skyrių. Tuo pačiu sprendimu įsteigta ir Viešųjų pirkimų tarnyba (dabar-skyrius).
         Vykdant korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą, Administracijos direktorius išleido įsakymus:
         - 2007 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. D-392 „Dėl Plungės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų viešinimo taisyklių patvirtinimo“;
         - 2007 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D-643 „Dėl savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų paslaugų atmintinių“, kuriuo įpareigojo administracijos skyrių ir padalinių vedėjus, bei į padalinius neįeinančius specialistus parengti atmintines pagal atliekamas funkcijas ir kompetenciją ir jas patalpinti  savivaldybės interneto svetainėje;
         - 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D-645 „Dėl piešinių konkurso „Mes prieš korupciją“ nuostatų patvirtinimo“. Piešinių konkurse dalyvavo 9 rajono mokyklos, kurios pristatė 78 piešinius . 19 iš jų buvo atrinkti geriausiais ir jų autoriai-mokiniai apdovanoti atminimo dovanėlėmis bei administracijos direktoriaus padėkos raštais Pasaulinės antikorupcijos dienos paminėjimo išvakarėse;
         - 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D-664 „Dėl darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymui sudarymo“. Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal pasirinktus kriterijus išanalizavo Vietos ūkio ir kapitalinės statybos skyriaus (dabar-vietos ūkio skyrius) bei Švietimo ir kultūros skyriaus (dabar-švietimo, kultūros ir sporto skyrius) veiklos srityse ir medžiagą išsiuntė Specialiųjų tyrimų tarnybai korupcijos rizikos analizei atlikti. 2007 m. lapkričio mėnesį STT priėmė sprendimą neatlikti korupcijos rizikos analizės Savivaldybėje;
         - 2007 m. birželio mėnesį Švietimo įstaigų  bei administracijos darbuotojams organizuotas susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos  korupcijos prevencijos skyriaus viršininku Leonu Barišausku.
        - 2007 m. spalio 29 d. Plungės suaugusiųjų švietimo centre organizuotas seminaras „Antikorupcinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“. Seminare dalyvavo 24 bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.
         - Nuo 2007 m. pradžios pradėti skelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje viešieji pirkimai, konkurso vokų atplėšimo data ir laimėtojai.
         - Nuo 2007 m. gegužės mėnesio įgarsinami ir įrašinėjami Tarybos posėdžiai.
         - 2008 m. vasario 28 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-37 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Plungės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“.
         - Savivaldybės administracijos lengvųjų automobilių sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.
         - 2008 m. vasario 28 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-45 „Dėl Plungės rajono savivaldybės skolinimosi tvarkos patvirtinimo“.
         - 2008 m. balandžio 22 d. Savivaldybės tarybos nariams ir administracijos struktūrinių padalinių vadovams organizuotas seminaras „Savivaldybės tarybos narių ir darbuotojų korupcijos prevencija. Seminaro dalyviams išdalinta informacinė medžiaga ir pažymėjimai.
         - 2008 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D-501 „Dėl informacijos priėmimo iš piliečių ir kitų asmenų korupcijos prevencijos klausimais Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
         -  2008 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D-515 „Dėl įpareigojimų vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Plungės rajono savivaldybės administracijoje“. Šiuo įsakymu Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjui pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje;
         - 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D-528 „Dėl asmenų, dirbančių Plungės rajono savivaldybėje, elgesio taisyklių patvirtinimo“.
         Surinkta medžiaga ir perduota Plungės apylinkės prokuratūrai dėl galimai nusikalstamos veikos Jaunimo mokyklos direktoriaus Arūno Mauliaus atžvilgiu.
          Surinkta medžiaga ir perduota Plungės rajono apylinkės prokuratūrai dėl galimos nusikalstamos veikos Žemaičių Kalvarijos darželio buhalterės Ritos Bertašienės atžvilgiu.
         Savivaldybės interneto svetainės veiklos sričių skyriuje  talpinama informacija (sprendimai, ataskaitos kt. duomenys) apie korupcijos prevenciją. 

  PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

        Tikslai:
        - užtikrinti Plungės rajono savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis bei procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Savivaldybės administracijoje bei Plungės rajono savivaldybės įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse.
        Uždaviniai:
        - nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas sritis Savivaldybėje, korupcijos atsiradimo ir plitimo priežastis (korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas);
        - sukurti ilgalaikes priemones kovai su korupcija; 
        - tobulinti personalo valdymo praktiką;
        - stiprinti vidaus audito veiklą;
        - užtikrinti tinkamą antikorupcinių priemonių plano įgyvendinimo administravimą;
        - užtikrinti, kad strateginių sprendimų (ypač rengiamų kolegialiai) autoriai būtų žinomi visuomenei;
        - užtikrinti finansavimo ir lėšų panaudojimo skaidrumą ir kontrolę;
        - plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę ir žiniasklaidą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis;
        - įdiegti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose;
        - didinti Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje;
        -  nuolat informuoti visuomenę Savivaldybės interneto svetainėje bei žiniasklaidoje apie Savivaldybės institucijų priimamus sprendimus.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

        Programoje ir priemonių plane nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės meras, o įgyvendina Savivaldybės administracija ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovai.
        Plungės rajono savivaldybės administracijos padaliniai, atsakantys už atitinkamos priemonės įgyvendinimą, kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 1 dienos privalo atsiskaityti merui, Administracijos direktoriui ir Antikorupcijos komisijai. Ataskaitoje turi būti nurodyta, kas įvykdyta, ir priežastys, trukdančios įgyvendinti numatytas priemones.
        Antikorupcijos komisija, išnagrinėjusi administracijos padalinių ataskaitas, tyrimų rezultatus, kitą informaciją, teikia siūlymus  dėl šios programos tobulinimo.
        Specialistas, koordinuojantis korupcijos prevenciją Savivaldybėje, gali dalyvauti visuose Plungės rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose stebėtojo ar patarėjo teisėmis korupcijos prevencijos klausimais.
        Vadovaujantis šia programa, antikorupcinių priemonių planus rengia Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos.
        Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, audituodama Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, o centralizuota vidaus audito tarnyba, vertindama Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įstaigų ir jos kontroliuojamų įmonių veiklą, privalo vertinti ją ir antikorupciniu požiūriu bei teikti siūlymus merui, Administracijos direktoriui dėl priemonių plano tobulinimo.
        _________________________________________________________________


  Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-11 12:54:33

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt