Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Gruodis
    2022     
 
 

 

Plungės rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos 2007-2008 metams ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos priemonių plano 2008-2009 metams ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Plungės rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos 2007-2008 metams, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T1-10-261, ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos priemonių plano 2006-2007 metams, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D-321, bei 2008 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D-80 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos priemonių plano 2008-2009 metams“ 

Į G Y V E N D I N I M O   A T A S K A I T A
2009 m. vasario 4 d.
Plungė

Eil. Nr.

Priemonės  turinys

Atsakingas

Vykdytojas

Terminas

Rezultatas

1. Parengti sprendimo projektą ir teikti jį tvirtinti tarybai dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo kovos su korupcija nuostatomis. Juridinė ir personalo tarnyba J. Gasiūnas 2006 m. rugsėjis 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-11-240 patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, kurio  77 p. nurodo, kad sprendimo projekto rengėjas, vadovaudamasis Tarybos patvirtintomis teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, sprendimo projektą turi įvertinti ir antikorupciniu požiūriu.
2. Organizuoti savivaldybės administracijos veiklą pagal „vieno langelio“ principą. Tam  parengti programą įsteigti Priėmimo skyrių  savivaldybės administracijose ir teikti tvirtinti tarybai. Administracijos direktorius, Juridinė ir personalo tarnyba A. Krauleidis, J. Gasiūnas 2006 m. spalis 2006 m. spalio mėn. Juridinės ir personalo tarnybos vedėjas parengė projektą Plungės rajono savivaldybės administracijos priėmimo skyriaus įsteigimas, kuris išdalintas savivaldybės vadovybei.
2007 m. gegužės 10 d. administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. D-355 sudaryta darbo grupė gyventojų aptarnavimo „vieno langelio principu“ Priėmimo skyriui steigti.
2007 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėėmė sprendimą Nr. T1-10-203 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. Šiuo sprendimu Taryba įsteigė Bendrąjį skyrių, kuris nuo 2008 m. vasario 1 d. dirbs „vieno langelio principu“.
3. Kad būtų išvengta nepagrįsto skundų, pranešimų nagrinėjimo vilkinimo, nes tai sudaro prielaidas korupcijai, įdiegti dokumentų registracijos ir vykdymo kontrolės programą. Administracijos direktorius, Informacijos tarnyba A. Krauleidis, R. Ačas 2007 m. I ketv. Nuo 2007 m. sausio 2 d. Savivaldybės administracijoje įdiegta dokumentų valdymo ir kontrolės programa „Kontora“
4. Atlikti sociologinį tyrimą apie korupcijos lygį savivaldybėje, rezultatus paskelbti viešai. Administracijos direktorius A. Krauleidis kasmet Sociologinį tyrimą apie korupcijos lygį pagal korupcijos prevencijos įstatymą atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba. 2007 m. toks tyrimas numatytas
5. Kontroliuoti, kaip laikomasi viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos Administracijos direktorius A. Krauleidis   Vadovaujantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. DP-194 Juridinės ir personalo tarnybos vedėjas J. Gasiūnas įgaliotas prižiūrėti, ar asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas bei parengti rašytines rekmendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintu su įstatymų reikalavimais.
6. Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba atliekant savivaldybės administracijos korupcijos rizikos analizę. Juridinė ir personalo tarnyba J. Gasiūnas 2007 metai 2007 m. rugsėjo 18 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-664 sudaryta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui, kuri korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal pasirinktus kriterijus išanalizavo Administracijos padaliniuose - Vietos ūkio ir kapitalinės statybos bei Švietimo ir kultūros skyriuose pagal veiklos sritis - vietos ūkio-statinių naudojimo priežiūra, dėl bešeimininkių statinių pripažinimo procedūrų, statinio sąvadas ir statybos leidimų išdavimas, švietimo-vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas ir medžiagą išsiuntė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
7. Užkirsti kelią brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir kitų dokumentų klastojimui bei neteisėtam jų išdavimui Švietimo ir kultūros skyrius Švietimo skyriaus vedėjas nuolat Kiekvienų metų spalio mėn. švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo įsakymu pravedami patikrinimai dėl griežtos dokumentų apskaitos ir mokyklinės dokumentacijos tvarkymo mokyklose. Švietimo aprūpinimo centrui prie Švietimo ir mokslo ministerijos iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. teikiamos ataskaitos dėl griežtos apskaitos dokumentų išdavimo.
8. Rengti mokomuosius seminarus savivaldybės administracijos darbuotojams antikorupcine tema. Juridinė ir personalo tarnyba J. Gasiūnas Kartą per metus Kartą per metus (2006, 2007) buvo organizuojami susitikimai su STT Klaipėdos valdybos pareigūnais ir atlikti mokomieji seminarai Savivaldybės administracijos padalinių vadovams, seniūnams ir švietimo įstaigų vadovams.
9. Plėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą, siekiant kuo daugiau paslaugų teikti internetu. Administracijos direktorius, Informacijos tarnyba A. Krauleidis, R. Ačas,
J.Gasiūnas
nuolat 2007 m. rugsėjo 14 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-643 „Dėl savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų paslaugų atmintinių“ įpareigoti skyrių ir tarnybų vedėjai ir specialistai parengti ir atmintines pagal atliekamas funkcijas ir patalpinti į savivaldybės interneto svetainę.
10. Parengti savivaldybės administracijos finansinės apskaitos politiką ir pateikti ją tvirtinti administracijos direktoriui Buhalterinės tarnybos vedėjas J. Šerėnienė 2006 metai 2006 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D-151 patvirtinta savivaldybės administracijos apskaitos politikos sudedamosios dalys.
11. Kurti ir patalpinti rajono savivaldybės interneto svetainėje atmintines apie savivaldybės administracijos padalinių teikiamas paslaugas, leidimų prekybai viešosiose vietose, reklamai, kasinėjimams, namų statybai ir pastatų nugriovimui, licencijų prekyba alkoholiu ir tabako gaminiais išdavimo tvarką Administracijos tarnybų, skyrių vedėjai arba jų įgalioti asmenys   nuolat Parengtos ir toliau rengiamos struktūrinių padalinių atmintinės apie atliekamas funkcijas, kurios perkeliamos į interneto www.plunge.lt svetainę, 2007 m. rugsėjo 14 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-643 „Dėl savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių teikiamų viešųjų paslaugų atmintinių“.
12. Skelbti vietinėje spaudoje, ir Savivaldybės interneto svetainėje apie būsimus paslaugų ir darbų pirkimus finansiniais metais Viešųjų pirkimų komisija Komisijos pirmininkas nuolat Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami savivaldybės viešieji pirkimai.
2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D-392 patvirtintos Plungės rajono savivaldybės viešųjų pirkimų viešinimo taisyklės. Pirkimai skelbiami internetinėje svetainėje meniu "Veiklos sritys", punktas "Viešieji pirkimai"
13. Įsteigti savivaldybės administracijoje viešųjų pirkimų tarnybą Administracijos direktorius A. Krauleidis 2007 2007 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėėmė sprendimą Nr. T1-10-203 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. Šiuo sprendimu Taryba įsteigė Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri nuo 2008 m. vasario 1 d. pradės savo veiklą.
14. Skelbti informaciją apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimą. Turto ir vietinių mokesčių skyriaus vedėjas L. Jundulienė nuolat Informacija apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimą skelbiama respublikiniame informaciniame privatizavimo biuletenyje ir laikraštyje „Plungė“.
15. Peržiūrėti savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisykles ir, esant reikalui, jas keisti ar papildyti Juridinės ir personalo tarnybos vedėjas J. Gasiūnas 2006 m. birželis Administracijos direktoriaus  2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D – 488 patvirtintos Plungės rajono savivaldybės  administracijos vidaus tvarkos taisyklės
16. Parengti savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodiką ir teikti ją tvirtinti Tarybai Antikorupcinė komisija J. Gasiūnas 2007 II ketv. 2007 m. liepos 19 d. priimtas Tarybos sprendimas Nr. T1-9-176 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.
17. Rengti akcijas, projektus, konkursus antikorupcine tema. Antikorupcinė komisija J. Gasiūnas 2007 m. rugsėjis-spalis Administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D-645 patvirtinti 2007 metų piešinių konkurso „Mes prieš korupciją“ nuostatai. Piešinių konkurse dalyvavo 9 rajono mokyklos, kurios pristatė 78 piešinius iš kurių 19 buvo atrinkti kaip geriausi. Piešinių autoriai apdovanoti atminimo dovanėlėmis Pasaulinės antikorupcijos dienos išvakarėse.
18. Per suaugusiųjų švietimo centrą organizuoti seminarus, konferencijas rajono švietimo įstaigų darbuotojams tema-Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose Antikorupcinė komisija J. Gasiūnas Kartą per metus 2007 m. spalio 29 d. Plungės suaugusiųjų švietimo centre organizuotas seminaras Antikorupcinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose. Seminare dalyvavo 24 bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.
19. Tarybos posėdžius įrašinėti į garsajuostę. Taryba     Nuo 2007 m. birželio mėn. tarybos posėdžiai įgarsinami ir įrašinėjami į garsajuostę.
20. Atliekant savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų patikrinimus, vertinti administravimo ir vidaus kontrolės sistemas, korupcijos atsiradimo galimybes. Centralizuota vidaus audito tarnyba, Kontrolieriaus tarnyba D. Gedvilienė, D. Jarašiūnienė Atliekant patikrinimus 2007 m. birželio mėn. atliekant Finansinį auditą Plungės Jaunimo mokykloje, bei inventorizuojant mokyklos materialines vertybes, nustatytas 24 000 lt. trūkumas. Medžiaga dėl Jaunimo mokyklos direktoriaus Arūno Mauliaus  galimos nusikalstamos veikos  2007-07-12  perduota rajono apylinkės prokuratūrai. Pravedamas ikiteisminis tyrimas. A. Maulius 2007 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-10-239 atleistas iš pareigų.
2007 m. rugsėjo mėn. atliekant vidaus auditą Plungės rajono  Žemaičių Kalvarijos lopšelyje-darželyje , nustatyta, kad darželio vyr. finansininkė Rima Bertašienė  įvykdė galimai nusikalstamą veika. Medžiaga perduota Rajono apylinkės prokuratūrai, pravedamas ikiteisminis tyrimas.
21. Rengti mokomuosius seminarus antikorupcine tema Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas J. Gasiūnas 2007-2008 2008 m. balandžio 8 d. dalyvauta seminare "Savivaldybių tarybos narių ir darbuotojų korupcijos prevencija" kurį vedė buvęs SST vadovas V. Junokas, dalyvauta Kretingos rajone 2008 m. balandžio 8 d. vykusioje konferencijoje "Kova su korupcija. Problemos ir sprendimai".
22. Seminarai antikorupcine tema Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas J. Gasiūnas 2007-2008

2007 m. spalio 29 Plungės suagusiujų švietimo centre organizuotas seminaras "Antikorupcinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose".  Seminare dalyvavo 24 bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.

2007m. birželio mėnesį švietimo įstaigų vadovams bei administracijos darbuotojams organizuotas susitikimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos korupcijos prevencijos skyriaus  viršininku Leonu Barišausku.

2008 m. balandžio 22 d. Savivaldybės tarybos nariams ir administracijos struktūrinių padalinių vadovams organizuotas seminaras "Savivaldybės tarybos narių ir darbuotojų korupcijos prevencija" . Seminaro dalyviams išdalinta informacinė medžiaga ir pažymėjimai.

23. Paskirti tarnautoją vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje Administracijos direktorius A. Krauleidis 2008 2008 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D-515 "Dėl įpareigojimų vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Plungės rajono savivaldybės administracijoje. Šiuo įsakymu Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjui pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolė Savivaldybės administracijoje
24. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę savivaldybės administracijoje Administracijos direktorius J. Gasiūnas 2007-2008

2007-09-18 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-664 patvirtinta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti. Komisija nusprendė atlikti tyrimą dėl korupcijos tikimybės pasireiškimo Vietos ūkio ir kapitalinės statybos skyriuje bei Švietimo ir kultūros skyriuje. Dokumentai išsiųsti  STT. Gautas atsakymas iš STT, kad korupcijos rizikos analizė Plungės rajono savivaldybėje nebus atliekama.

2008 m. rugsėjo 4 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D-649 sudaryta komisija dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo Civilinės metrikacijos skyriuje. Dokumentai išsiųsti STT. Gautas atsakymas, kad   korupcijos rizikos analizė Plungės rajono savivaldybėje nebus atliekama.

25. Tarnybinių automobilių sąrašą paskelbti  Savivaldybės interneto svetainėje Administracijos direktorius V. Armalis 2008 05 Nuo 2008 m. gegužės mėn. Savivaldybės administracijos lengvųjų automobilių sąrašas paskelbtas internetinėje svetainėje meniu „Savivalda“, punktas „Tarnybiniai automobiliai“.
26. Skelbti įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių rezultatus Savivaldybės internetinėje svetainėje Administracijos direktorius J. Gasiūnas 2008 Savivaldybės interneto svetainės meniu „Veiklos sritys, punkte „Korupcija“ skelbiama korupcijos prevencijos priemonių planas, įgyvendinimo ataskaitos ir t.t.
27. Parengti ir teikti tvirtinti administracijos direktoriui administracijos reprezentacinių išlaidų tvarką   J. Gasiūnas 2008 2008 m. vasario 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. D-111 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.
28. Parengti informacijos korupcijos prevencijos klausimais priėmimo iš piliečių ir kitų asmenų savivaldybės administracijoje tvarką   J. Gasiūnas 2008 2008 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D-501 „Dėl informacijos priėmimo iš piliečių ir kitų asmenų korupcijos prevencijos klausimais Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos“
29. Parengti savivaldybės darbuotojų etikos taisykles   J. Gasiūnas 2008

Administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D-528 „Dėl asmenų, dirbančių Plungės rajono savivaldybėje, elgesio taisyklių patvirtinimo“.

2008 m. liepos 22 d. įsakymu sudaryta etikos komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas.

30. Vykdyti moksleivių antikorupcinį švietimą, kuriant ir įgyvendinant antikorupcines programas rajono švietimo įstaigose Švietimo, kultūros ir sporto skyrius R. Raibužis 2007-2008 Iš gautos informacijos matyti, kad antikorupcinis ugdymas integruotas visose rajono bendrojo lavinimo mokyklose:
9 kl. į ekonomiką,
10 kl. į pilietinį ugdymą,
9-10 kl. į geografiją,
1 -10 kl. į dorinį ugdymą,
5-8 kl. į lietuvių klb. ir literatūros, technologijų pamokas.
Iš papildomam ugdymui mokyklos nuožiūra galimų skirti valandų konkrečiai antikorupciniam ugdymui 3 valandas 11-12 klasėse skyrė Senamiesčio vidurinė mokykla, 2 valandas Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla, Stalgėnų pagrindinė mokykla – 4 val. (Žmogaus teisė. Valstybė ir konstitucija. Įstatymas).
Antikorupcinė tema įtraukta į Pilietinio ir tautinio ugdymo programą 2009 metais, kuri finansuojama iš Švietimo ir mokslo ministerijos gaunamų lėšų.

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas                              Jonas Gasiūnas


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-11 12:54:03
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS