Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Lapkritis
    2022     
 
 

 

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams įgyvendinimo priemonių planas


                          PATVIRTINTA
                                                                                  Plungės rajono savivaldybės 
                                                                      tarybos  2008 m. lapkričio 27 d.
                                                                         sprendimu Nr. T1-215

Eil. Nr.

Priemonė

Tikslas

Laukiamas
rezultatas

Įvykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

1.

Teikti informaciją Valstybės tarnautojų  registrui apie valstybės tarnautojus, kurie pagal įsiteisėjusius galutinius teismo nuosprendžius pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus Atsižvelgti į turimą informaciją skiriant į atitinkamas pareigas Savivaldybėje valstybės tarnautojais, kitais atsakingais darbuotojais galės tapti tik asmenys, kurių nepriekaištingą reputaciją patvirtins kompetentingos institucijos Paaiškėjus tokiam faktui Už personalo administravimą atsakingas specialistas

2.

Tikslinti ir teikti naują informaciją Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ Kuo daugiau gyventojų supažindinti su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis, rengti, plėsti Savivaldybės interneto tinklalapio rubriką, skirtą antikorupcinei informacijai Savivaldybės politikai, tarnautojai ir darbuotojai, rajono gyventojai bus geriau supažindinti su korupcijos  prevencinėmis priemonėmis
Savivaldybėje
2009-2011 Antikorupcijos komisija,
Savivaldybės administracijos direktorius
3. Rengti Antikorupcinės kultūros ugdymo dienas Savivaldybės institucijose Informuoti visuomenę apie Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą korupcijos ir kontrolės srityje Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves Kartą per metus Antikorupcijos komisija,
Savivaldybės administracijos direktorius
4. Kontroliuoti Savivaldybės įstaigų darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo deklaracijų pateikimą Skaidrus viešųjų ir
privačių interesų
derinimas
Išvengti privačių ir viešųjų interesų konflikto Savivaldybės institucijose Kasmet įstatymų nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas
5. Vykdyti moksleivių antikorupcinį švietimą, kuriant ir įgyvendinant antikorupcines programas rajono švietimo įstaigose Skatinti švietimo įstaigas diegti antikorupcinio švietimo programas, pedagogų ir mokinių domėjimąsi korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu Bus daugiau švietimo įstaigų, kuriose mokiniai sistemiškai supažindinami su antikorupcinėmis iniciatyvomis Mokslo metų eigoje Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
6. Centralizuoto Savivaldybės vidaus audito metu įvertinti audituojamo padalinio vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą bei rizikos įtaką ir pateikti rekomendacijas, kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotame padalinyje. Siekti Savivaldybės administracijos darbuotojų veiklos skaidrumo, atskleisti galimų korupcijos apraiškų egzistavimą Bus pateiktos rekomendacijos kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotame padalinyje ir rekomendacijų įgyvendinimas 2009-2011 Pagal  metiniuose vidaus audito planuose nustatytus terminus
7. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal Savivaldybės veiklos sritis, remiantis STT 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 patvirtinta Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika Bus nustatyta korupcijos
pasireiškimo tikimybė Savivaldybės veiklos srityse, pateikiant motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės kontroliuojančiai institucijai
Kiekvienų metų trečias ketvirtis Savivaldybei pavaldžiose įstaigose-mero potvarkiu,
Savivaldybės administracijoje- direktoriaus sudaryta
darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti
8. Prireikus inicijuoti Savivaldybės institucijų ar įstaigų teisės akto projekto arba galiojančio teisės akto pateikimą STT, kad jis būtų įvertintas antikorupciniu požiūriu, ir įvertinti gautas išvadas. Korupcijos tikimybės sumažinimas įgyvendinant teisės aktą Pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė Esant Savivaldybės vadovų, tarybos ar Antikorupcijos komisijos  sprendimams Antikorupcijos komisija,
meras
9. Organizuoti interneto svetainėje Savivaldybės vadovų tiesiogines konferencijas kovos su korupcija Savivaldybėje temomis Plėtoti tiesioginį visuomenės ir Savivaldybės ryšį korupcijos prevencijos klausimais,
informuoti visuomenę apie Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą korupcijos ir kontrolės srityje
Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves Kartą per metus Antikorupcijos komisija
Informacinių technologijų tarnyba
10. Pateikti  informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės tarnyboje Pradėti tikrinti asmenis, siekiančius tapti valstybės tarnautojais Savivaldybės administracijoje, savivaldybės įmonių vadovais ar valdybų nariais. Nustatyti tikslų pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai būtų tikrinami antikorupciniu požiūriu, sąrašą ir parengtą sprendimo projektą teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybėje valstybės tarnautojais, kitais atsakingais darbuotojais galės tapti tik asmenys, kurių nepriekaištingą reputaciją patvirtins kompetentingos institucijos Nuo 2010 m. Administracijos direktorius, Juridinis ir personalo administravimo skyrius
11. Organizuoti Savivaldybės politikų, Savivaldybės  administracijos padalinių ir Savivaldybei pavaldžių įmonių darbuotojų antikorupcinius mokymus Bendradarbiaujant su kompetentingos valstybinės institucijos specialistais, rengti seminarus antikorupcijos klausimais Savivaldybės politikai, tarnautojai ir darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis 2009-2011 Antikorupcijos komisija,
Savivaldybės administracijos direktorius,
Juridinis ir personalo administravimo skyrius
12. Bendradarbiauti su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis Siekti efektyviau užtikrinti korupcijos prevenciją ir kontrolę   esant būtinybei Antikorupcijos komisija
13. Kiekvienais metais viešai paskelbti savivaldybės antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą. Siekti objektyvaus antikorupcinio įvertinimo Gyventojai bus supažindinami su  korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais 2009-2011 Antikorupcijos komisija
14. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoti žiniasklaidą, o per ją ir visuomenę apie nustatytą darbuotojų – tarnautojų piktnaudžiavimą tarnyba, korupcijos apraiškas, korupcinių teisės pažeidimų tyrimą, kovos su korupcija programą ir priemones programai įgyvendinti Visuomenės informavimas ir švietimas Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves 2009-2011 Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos direktorius
15. Peržiūrėti Savivaldybės korupcijos prevencijos programos nuostatas ir atlikti jos priemonių įgyvendinimo analizę Išanalizuoti Savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir prireikus pateikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl šios programos tobulinimo ir įgyvendinimo Nustatyti, ar veiksminga ir efektyvi Savivaldybės korupcijos prevencijos programa 2009-2011 metų lapkričio mėn. Antikorupcijos komisija
16. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktus ar teisės aktų projektus Nustatyti galimas korupcijos prielaidas  parengtuose teisės aktuose ar jų projektuose Pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė 2009-2011 Teisės akto projekto rengėjai
17. Teikti Savivaldybei priklausančioms įmonėms, įstaigoms pasiūlymus bei metodinę informaciją korupcijos prevencijos klausimais Padėti įgyvendinti Savivaldybės veiklos tikslus, sistemingai ir visapusiškai vertinant korupcijos pasireiškimo riziką Užkirsti kelią korupcijai, panaudojant valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšas Esant būtinybei Antikorupcijos komisija
18. Organizuoti gyventojų apklausas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Užtikrinti efektyvesnį gyventojų dalyvavimą svarstant Savivaldybės problemas korupcijos pasireiškimo srityje Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves Kasmet IV ketv. Antikorupcijos komisija
19. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie nuolatinės statybos komisijos derinamus teritorijų planavimo dokumentus Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje derinamus teritorijų planavimo dokumentus,  užtikrinti efektyvesnį gyventojų dalyvavimą svarstant teritorijų planavimą Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla 2009-2011 Administracijos direktorius, nuolatinė statybos komisija
20. Interneto svetainėje skelbti informaciją apie vykdomus Savivaldybėje projektus Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje vykdomus projektus Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, panaudojant valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšas atskiriems projektams ir programoms finansuoti 2009-2011 Administracijos direktorius, strateginio planavimo ir investicijų skyrius
21. Atlikti korupcijos lygio Plungės rajono savivaldybėje sociologinį tyrimą, apie rezultatus skelbti viešai Įvertinti Plungės savivaldybės gyventojų patyrimą, susiduriant su galimomis korupcijos apraiškomis Savivaldybėje, pavaldžiose įmonėse ar įstaigose, nustatyti gyventojų  požiūrį į korupciją, jos lygį ir vaidmenį Bus nustatytas korupcijos lygis, tyrimo duomenimis viešai skelbti interneto svetainėje, žiniasklaidos priemonėse 2010 III ketv. Savivaldybės administracija,
viešo konkurso būdu pasirinktas ūkio subjektas
22. Efektyviau naudoti informacinę sistemą „Infostatyba“ statybos projektavimo sąlygų sąvadams, statybos leidimams ir kitiems su statyba susijusiems dokumentams išduoti. Padaryti viešą statybos leidimų išdavimo procesą. Sudaryti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims nuotoliniu būdu teikti prašymus išduoti projektavimo sąlygų sąvadus, statybos leidimus, stebėti paslaugos suteikimo eigą. Skaidresnis statybos leidimų, projektavimo sąlygų sąvadų išdavimas, užkirstas kelias galimoms korupcijos apraiškoms. Pastoviai Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
23. Išanalizuoti Savivaldybėje veikiančių programų finansavimo tvarkų ir programų efektyvumą antikorupciniu požiūriu ir, esant būtinumui, teikti tarybai šias tvarkas keisti. Vertinant programų įgyvendinimą, užkirsti kelią korupcinio pobūdžio pažeidimams Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, panaudojant  Savivaldybės biudžeto lėšas 2009 Antikorupcijos komisija
24. 2009-2011 m.  Savivaldybės biudžetuose numatyti lėšas antikorupcinės programos įgyvendinimui. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo finansavimą Įgyvendinus korupcijos prevencijos  plane numatytas priemones, padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, užkirstas kelias korupcijos apraiškoms Savivaldybėje, nustatytas korupcijos lygis, kurio duomenys paskelbiami viešai, gyventojai paskatinti informuoti apie  pastebėtas negeroves,  pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė ir kt. Tvirtinant biudžetus Savivaldybės taryba

______________________________________________


Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 09:07:03
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS