PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams įgyvendinimo priemonių planas


                            PATVIRTINTA
                                                                                    Plungės rajono savivaldybės 
                                                                        tarybos  2008 m. lapkričio 27 d.
                                                                           sprendimu Nr. T1-215

  Eil. Nr.

  Priemonė

  Tikslas

  Laukiamas
  rezultatas

  Įvykdymo laikas

  Atsakingas vykdytojas

  1.

  Teikti informaciją Valstybės tarnautojų  registrui apie valstybės tarnautojus, kurie pagal įsiteisėjusius galutinius teismo nuosprendžius pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus Atsižvelgti į turimą informaciją skiriant į atitinkamas pareigas Savivaldybėje valstybės tarnautojais, kitais atsakingais darbuotojais galės tapti tik asmenys, kurių nepriekaištingą reputaciją patvirtins kompetentingos institucijos Paaiškėjus tokiam faktui Už personalo administravimą atsakingas specialistas

  2.

  Tikslinti ir teikti naują informaciją Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ Kuo daugiau gyventojų supažindinti su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis, rengti, plėsti Savivaldybės interneto tinklalapio rubriką, skirtą antikorupcinei informacijai Savivaldybės politikai, tarnautojai ir darbuotojai, rajono gyventojai bus geriau supažindinti su korupcijos  prevencinėmis priemonėmis
  Savivaldybėje
  2009-2011 Antikorupcijos komisija,
  Savivaldybės administracijos direktorius
  3. Rengti Antikorupcinės kultūros ugdymo dienas Savivaldybės institucijose Informuoti visuomenę apie Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą korupcijos ir kontrolės srityje Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves Kartą per metus Antikorupcijos komisija,
  Savivaldybės administracijos direktorius
  4. Kontroliuoti Savivaldybės įstaigų darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo deklaracijų pateikimą Skaidrus viešųjų ir
  privačių interesų
  derinimas
  Išvengti privačių ir viešųjų interesų konflikto Savivaldybės institucijose Kasmet įstatymų nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas
  5. Vykdyti moksleivių antikorupcinį švietimą, kuriant ir įgyvendinant antikorupcines programas rajono švietimo įstaigose Skatinti švietimo įstaigas diegti antikorupcinio švietimo programas, pedagogų ir mokinių domėjimąsi korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu Bus daugiau švietimo įstaigų, kuriose mokiniai sistemiškai supažindinami su antikorupcinėmis iniciatyvomis Mokslo metų eigoje Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  6. Centralizuoto Savivaldybės vidaus audito metu įvertinti audituojamo padalinio vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą bei rizikos įtaką ir pateikti rekomendacijas, kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotame padalinyje. Siekti Savivaldybės administracijos darbuotojų veiklos skaidrumo, atskleisti galimų korupcijos apraiškų egzistavimą Bus pateiktos rekomendacijos kaip sustiprinti vidaus kontrolės procedūras bei rizikos valdymą audituotame padalinyje ir rekomendacijų įgyvendinimas 2009-2011 Pagal  metiniuose vidaus audito planuose nustatytus terminus
  7. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal Savivaldybės veiklos sritis, remiantis STT 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 patvirtinta Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika Bus nustatyta korupcijos
  pasireiškimo tikimybė Savivaldybės veiklos srityse, pateikiant motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės kontroliuojančiai institucijai
  Kiekvienų metų trečias ketvirtis Savivaldybei pavaldžiose įstaigose-mero potvarkiu,
  Savivaldybės administracijoje- direktoriaus sudaryta
  darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti
  8. Prireikus inicijuoti Savivaldybės institucijų ar įstaigų teisės akto projekto arba galiojančio teisės akto pateikimą STT, kad jis būtų įvertintas antikorupciniu požiūriu, ir įvertinti gautas išvadas. Korupcijos tikimybės sumažinimas įgyvendinant teisės aktą Pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė Esant Savivaldybės vadovų, tarybos ar Antikorupcijos komisijos  sprendimams Antikorupcijos komisija,
  meras
  9. Organizuoti interneto svetainėje Savivaldybės vadovų tiesiogines konferencijas kovos su korupcija Savivaldybėje temomis Plėtoti tiesioginį visuomenės ir Savivaldybės ryšį korupcijos prevencijos klausimais,
  informuoti visuomenę apie Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą korupcijos ir kontrolės srityje
  Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves Kartą per metus Antikorupcijos komisija
  Informacinių technologijų tarnyba
  10. Pateikti  informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės tarnyboje Pradėti tikrinti asmenis, siekiančius tapti valstybės tarnautojais Savivaldybės administracijoje, savivaldybės įmonių vadovais ar valdybų nariais. Nustatyti tikslų pareigybių, į kurias pretenduojantys kandidatai būtų tikrinami antikorupciniu požiūriu, sąrašą ir parengtą sprendimo projektą teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybėje valstybės tarnautojais, kitais atsakingais darbuotojais galės tapti tik asmenys, kurių nepriekaištingą reputaciją patvirtins kompetentingos institucijos Nuo 2010 m. Administracijos direktorius, Juridinis ir personalo administravimo skyrius
  11. Organizuoti Savivaldybės politikų, Savivaldybės  administracijos padalinių ir Savivaldybei pavaldžių įmonių darbuotojų antikorupcinius mokymus Bendradarbiaujant su kompetentingos valstybinės institucijos specialistais, rengti seminarus antikorupcijos klausimais Savivaldybės politikai, tarnautojai ir darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis 2009-2011 Antikorupcijos komisija,
  Savivaldybės administracijos direktorius,
  Juridinis ir personalo administravimo skyrius
  12. Bendradarbiauti su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis Siekti efektyviau užtikrinti korupcijos prevenciją ir kontrolę   esant būtinybei Antikorupcijos komisija
  13. Kiekvienais metais viešai paskelbti savivaldybės antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą. Siekti objektyvaus antikorupcinio įvertinimo Gyventojai bus supažindinami su  korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais 2009-2011 Antikorupcijos komisija
  14. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoti žiniasklaidą, o per ją ir visuomenę apie nustatytą darbuotojų – tarnautojų piktnaudžiavimą tarnyba, korupcijos apraiškas, korupcinių teisės pažeidimų tyrimą, kovos su korupcija programą ir priemones programai įgyvendinti Visuomenės informavimas ir švietimas Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves 2009-2011 Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos direktorius
  15. Peržiūrėti Savivaldybės korupcijos prevencijos programos nuostatas ir atlikti jos priemonių įgyvendinimo analizę Išanalizuoti Savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir prireikus pateikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl šios programos tobulinimo ir įgyvendinimo Nustatyti, ar veiksminga ir efektyvi Savivaldybės korupcijos prevencijos programa 2009-2011 metų lapkričio mėn. Antikorupcijos komisija
  16. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktus ar teisės aktų projektus Nustatyti galimas korupcijos prielaidas  parengtuose teisės aktuose ar jų projektuose Pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė 2009-2011 Teisės akto projekto rengėjai
  17. Teikti Savivaldybei priklausančioms įmonėms, įstaigoms pasiūlymus bei metodinę informaciją korupcijos prevencijos klausimais Padėti įgyvendinti Savivaldybės veiklos tikslus, sistemingai ir visapusiškai vertinant korupcijos pasireiškimo riziką Užkirsti kelią korupcijai, panaudojant valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšas Esant būtinybei Antikorupcijos komisija
  18. Organizuoti gyventojų apklausas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Užtikrinti efektyvesnį gyventojų dalyvavimą svarstant Savivaldybės problemas korupcijos pasireiškimo srityje Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves Kasmet IV ketv. Antikorupcijos komisija
  19. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie nuolatinės statybos komisijos derinamus teritorijų planavimo dokumentus Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje derinamus teritorijų planavimo dokumentus,  užtikrinti efektyvesnį gyventojų dalyvavimą svarstant teritorijų planavimą Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla 2009-2011 Administracijos direktorius, nuolatinė statybos komisija
  20. Interneto svetainėje skelbti informaciją apie vykdomus Savivaldybėje projektus Informuoti visuomenę apie Savivaldybėje vykdomus projektus Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, panaudojant valstybės bei Savivaldybės biudžeto lėšas atskiriems projektams ir programoms finansuoti 2009-2011 Administracijos direktorius, strateginio planavimo ir investicijų skyrius
  21. Atlikti korupcijos lygio Plungės rajono savivaldybėje sociologinį tyrimą, apie rezultatus skelbti viešai Įvertinti Plungės savivaldybės gyventojų patyrimą, susiduriant su galimomis korupcijos apraiškomis Savivaldybėje, pavaldžiose įmonėse ar įstaigose, nustatyti gyventojų  požiūrį į korupciją, jos lygį ir vaidmenį Bus nustatytas korupcijos lygis, tyrimo duomenimis viešai skelbti interneto svetainėje, žiniasklaidos priemonėse 2010 III ketv. Savivaldybės administracija,
  viešo konkurso būdu pasirinktas ūkio subjektas
  22. Efektyviau naudoti informacinę sistemą „Infostatyba“ statybos projektavimo sąlygų sąvadams, statybos leidimams ir kitiems su statyba susijusiems dokumentams išduoti. Padaryti viešą statybos leidimų išdavimo procesą. Sudaryti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims nuotoliniu būdu teikti prašymus išduoti projektavimo sąlygų sąvadus, statybos leidimus, stebėti paslaugos suteikimo eigą. Skaidresnis statybos leidimų, projektavimo sąlygų sąvadų išdavimas, užkirstas kelias galimoms korupcijos apraiškoms. Pastoviai Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  23. Išanalizuoti Savivaldybėje veikiančių programų finansavimo tvarkų ir programų efektyvumą antikorupciniu požiūriu ir, esant būtinumui, teikti tarybai šias tvarkas keisti. Vertinant programų įgyvendinimą, užkirsti kelią korupcinio pobūdžio pažeidimams Užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, panaudojant  Savivaldybės biudžeto lėšas 2009 Antikorupcijos komisija
  24. 2009-2011 m.  Savivaldybės biudžetuose numatyti lėšas antikorupcinės programos įgyvendinimui. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo finansavimą Įgyvendinus korupcijos prevencijos  plane numatytas priemones, padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, užkirstas kelias korupcijos apraiškoms Savivaldybėje, nustatytas korupcijos lygis, kurio duomenys paskelbiami viešai, gyventojai paskatinti informuoti apie  pastebėtas negeroves,  pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė ir kt. Tvirtinant biudžetus Savivaldybės taryba

  ______________________________________________


  Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 09:07:03

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt