PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Švietimo taryba

  PATVIRTINTA
  Plungės rajono savivaldybės
  tarybos 2019 m. lapkričio 28 d.
  sprendimu Nr. T1-285


  1. Danguolė Alčauskienė, švietimo organizacijos deleguota atstovė (Tarybos pirmininkė);
  2. Geda Maciulevičienė,  tėvų (globėjų, rūpintojų) deleguota atstovė (Tarybos pirmininko pavaduotoja);
  3. Vida Bondauskienė, Savivaldybės tarybos narė;
  4. Audrius Misiūnas, Savivaldybės tarybos narys;
  5. Mantas Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas atstovas;
  6. Ugnė Grumblytė, Jaunimo reikalų tarybos deleguota atstovė;
  7. Jolanta Šimkuvienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) deleguota atstovė;
  8. Kristina Valienė, ikimokyklinio ugdymo įstaigų deleguota atstovė;
  9. Paulius Zakalskis, pradinio ugdymo mokyklos, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų deleguotas atstovas;
  10. Regimantas Kavaliauskas, gimnazijų deleguotas atstovas;
  11. Rita Urniežienė, neformaliojo švietimo įstaigų deleguota atstovė;
  12. Stanislava Kajutienė, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos deleguota atstovė;  
  13. Irmantė Kurmienė, socialinių partnerių deleguota atstovė;


  Tarybos sekretorė - Protokolo skyriaus specialistė Martyna Piekuvienė (tel. (8 448) 73134, el.p. martyna.piekuviene@plunge.lt).


  PATVIRTINTA
  Plungės rajono savivaldybės
  tarybos 2019 m. spalio 31 d.
  sprendimu Nr. T1-245

  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Plungės rajono savivaldybės Švietimo tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švietimo tarybos (toliau- Taryba) tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.
  2. Taryba yra Savivaldybės švietimo savivaldos institucija, atskaitinga Plungės rajono savivaldybės tarybai (toliau - Savivaldybės taryba), atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, sprendžiant švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus Plungės rajono savivaldybėje, telkianti visuomenę įgyvendinti ilgalaikius švietimo plėtros tikslus.
  3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
  4. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis švietimo veiklą, bendruomenėmis, bendruomeninėmis ir jaunimo organizacijomis.
  5. Tarybą steigia ir jos Nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.


  II SKYRIUS
  TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


  6. Tarybos tikslas – skatinti savivaldybės visuomenę dalyvauti, formuojant Savivaldybės švietimo politiką bei daryti įtaką šios politikos įgyvendinimui.     
  7. Tarybos uždaviniai: analizuoti valstybinės švietimo politikos vykdymą, konsultuotis su socialiniais partneriais ir teikti siūlymus švietimo veiklos tobulinimo klausimais Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai, informuoti rajono visuomenę apie šalies ir Savivaldybės švietimo politiką, jos  kryptis ir nuostatas.
  8. Taryba atlieka šias funkcijas:
  8.1. analizuoja bendrosios švietimo politikos vykdymą savivaldybėje;
  8.2. analizuoja norminius, švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus ir atitinkamoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar patikslinimo;
  8.3. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl ilgalaikių Savivaldybės švietimo plėtros tikslų ir krypčių, telkia visuomenę jiems įgyvendinti;
  8.4. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginius planus;
  8.5. teikia siūlymus dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
  8.6. analizuoja Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia pasiūlymus dėl švietimo įstaigų finansavimo prioritetų;
  8.7. teikia siūlymus rengiant Savivaldybės tarybos ir kitų Savivaldybės institucijų sprendimų, reglamentuojančių švietimo veiklą, projektus;
  8.8. telkia švietimo bendruomenes viešoms diskusijoms svarbiausiais švietimo politikos ir strategijos tobulinimo bei jų įgyvendinimo klausimais.

  III SKYRIUS
  TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS


  9. Taryba, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:
  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, ugdymo įstaigų ir kitų švietimo veiklą vykdančių organizacijų;
  9.2. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose,  jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami švietimo klausimai;
   9.3. kviesti į Tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistus, švietimo įstaigų vadovus bei kitus suinteresuotus asmenis, galinčius teikti informaciją ir išvadas svarstomais švietimo klausimais;
  9.4. teikti pasiūlymus ir rekomendacijas įvairiais švietimo klausimais Savivaldybės tarybai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, savivaldybės švietimo įstaigoms ir kitoms švietimo veiklą vykdančioms organizacijoms;
  9.5. siūlyti Savivaldybės administracijai sudaryti darbo grupes ir ekspertų komisijas dokumentų projektams rengti ir ekspertizei atlikti, kitoms švietimo problemoms nagrinėti;
  9.6. skatinti savivaldybės bei viešąsias įstaigas, visuomenines organizacijas bendradarbiauti sprendžiant strateginius švietimo klausimus;
  9.7. organizuoti diskusijas švietimo tobulinimo klausimais.
  10. Taryba, atlikdama savo funkcijas, turi pareigas:
  10.1. apie savo veiklą nuolat informuoti visuomenę Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt;
  10.2. Taryba už savo veiklą kiekvienų metų pabaigoje turi atsiskaityti Savivaldybės tarybai;
  10.3. metams pasibaigus, per du mėnesius Taryba turi skelbti savo veiklos ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.


  IV SKYRIUS
  TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS


  11. Taryba atstovauja mokiniams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams, švietimo paslaugų teikėjams ir (ar) jų asociacijoms.
  12. Tarybą, sudarytą iš 13 narių, Švietimo tarybos ketverių metų kadencijos laikotarpiui tvirtina Savivaldybės taryba.
  13. Atstovus į Tarybą  deleguoja:
  13.1. 2 atstovus – Savivaldybės taryba;  
  13.2. 1 atstovą – Savivaldybės administracijos direktorius;
  13.3. 1 atstovą - Jaunimo reikalų taryba iš mokyklų mokinių savivaldos institucijų pasiūlytų kandidatų;
  13.4. 2 atstovus - tėvai (globėjai, rūpintojai), švietimo įstaigų tarybų deleguotų asmenų susirinkimas;
  13.5. 4 atstovus – švietimo įstaigos (1 - ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 1 - pradinio ugdymo mokyklos, progimnazijos ir pagrindinės mokyklos, 1 - gimnazijos, 1 - neformaliojo švietimo įstaigos);
  13.6. 1 atstovą – švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos;
  13.7. 1 atstovą – socialiniams  partneriams atstovaujančių institucijų vadovai bendru susitarimu;
  13.8. 1 atstovą -  švietimo organizacijos.
  14. Tarybos narys, dėl tam tikrų priežasčių negalintis atlikti savo pareigų, pakeičiamas  kitu  jį delegavusios institucijos atstovu.
  15. Praėjus ne daugiau kaip mėnesiui po šių Nuostatų patvirtinimo arba naujos Tarybos išrinkimo,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas  sušaukia pirmą posėdį ir jam vadovauja.
  16. Taryba iš savo narių atviru balsavimu renka pirmininką bei jo pavaduotoją.
  17. Tarybos pirmininku negali būti Savivaldybės administracijos darbuotojas ir Savivaldybės tarybos narys.
  18. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra - Tarybos pirmininko pavaduotojas organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už  jos veiklą, jai atstovauja.
  19. Tarybos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos Protokolo skyriaus specialistas.
  20. Sekretorius tvarko Tarybos dokumentaciją, išplatina informaciją rajono bendruomenei apie Tarybos priimtus nutarimus.
  21. Eiliniai Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Daugiau kaip pusės Tarybos narių siūlymu arba pirmininko sprendimu gali būti šaukiamas neeilinis Tarybos posėdis.
  22. Posėdžiai yra atviri.
  23. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja daugiau  kaip pusė jos narių.
  24. Tarybos posėdžių metu nagrinėjamų klausimų rengėjai Tarybos sekretoriui pateikia sprendimų projektus, aiškinamuosius raštus, kviečiamų asmenų sąrašą, pranešėjų pavardes ir kitus dokumentus.
  25. Tarybos sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, posėdžio pirmininko balsas yra lemiamas.
  26. Tarybos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, pasirašytu Tarybos pirmininko ir sekretoriaus.
  27. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Savivaldybės institucijoms ir švietimo įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


  28. Taryba nevykdo finansinės veiklos.
  29. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.
  30. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, ekspertų išvados ir kita) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
  31. Pasikeitus Tarybos sekretoriui, visi Tarybos dokumentai per 5 darbo dienas perduodami išrinktam naujam Švietimo tarybos sekretoriui.


  ____________________________


  Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-06 11:20:12

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt